• Home
  • Блог
  • Обучение по време на шофьорския курс

Обучение по време на шофьорския курс

За да взмете шофьорска книжка в България е необходимо да преминете обучение в учебен център. Знанията и уменията, които ще придобиете по време на обученията, ще ви помогнат да изградите безопасно поведение, с което да не застрашавате живота и здравето на хората като начинаещ шофьор, но и да не създавате опасност за движението.

Какво включва обучението в шофьорския курс?

Обучението включва две части: теоретично обучение и практическо обучение.  Заедно те формират целия курс на обучение. За успешно преминато обучение се счита това, след което се полагат успешно вътрешен теоретичен изпит и вътрешен практически изпит. Теоретичния изпит е във формат на тест и представлява решаване на официална изпитна листовка. Практическият вътрешен изпит пък е кормуване и наподобява реално условията на външният изпит по практика.

Какво представлява теоретичното обучение?

Теоретичното обучение е лекционен курс с продължителност от 40 учебни часа.

Теорията се провежда от инструктор-преподавател, който запознава курсистите с минимума от знания, за да бъде всеки млад водач подготвен на пътя.  Един учебен час продължава по 45 минути, като часовете са разпределени върху повече от 20 теми. По време на теорията, автошколите преподават на курсистите си два теоретични модула. Обучението се провежда съгласно учебен график в определени часове и дни на седмицата.

Какво представлява обучението по практика?

Практическото обучение включва 31 учебни часа. При него курсистът активно шофира, като изгражда умения за безопасно поведение при различни пътни ситуации. Един учебен час   включва до 10- минутен инструктаж, разпределен преди началото на кормуването и  анализ на ситуациите и поведението след края на кормуването, като същинското кормуване е с продължителност от 40 минути.  По време на обучението се заучават основните елементи, задължително присъстващи на изпита. Отработват се ситуации и умения, нужни за безопасното поведение на всеки водач на МПС.

Leave A Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Copyrights © 2020 FluentThemes.Com. All Rights Reserved

-->