• Home
 • Блог
 • Правата ми при проверка от КАТ

Правата ми при проверка от КАТ

Могат ли да ни обискират при проверка от КАТ? Можем ли да откажем обиск? Какви документи имат право да изискват пътните полицаи? При проверка от служителите на реда  съблюдавайте следните правила, за да сте наясно, че вашите права са спазени и проверката е легитимна.

Кой може да ме спре за проверка?

Водачите на МПС могат да бъдат спрени за проверка от служители на МВР. Проверките относно спазване на Закона за движение по пътищата се извършват от звено „Пътна полиция”.

За да е легитимна проверката, пътните полицаи трябва да имат определени униформени белези. Задължително е да носят униформа в тъмносин цвят и/или жълта светлоотразителна жилета с разположени на видно място нашивки с надпис „Пътна полиция” или ‘Traffic Police’ плюс светлоотразителни елементи, а при ниски температури и черна плетена шапка с надпис “Полиция” (‘Police’). Задължителна е и маркировката на стоп-палката и надпис върху автомобила на служителите на реда „Полиция” или „Пътна полиция”. Не сте длъжни да спрете и да изпълнявате разпореждания на лица, които не носят законоворегламентирана полицейска униформа.  

Възможно е водачите да бъдат спрени за проверка от различни полицейски структури: „Пътен контрол”, „Престъпления по пътищата”, „Охранителна полиция”, „Граничен контрол”. Всички охранителни полицаи в страната могат да ви спрат за общополицейски проверки – установяване на самоличност на водач и пътници, проверки на регистрация, багажи, материали, вещества, но  не и за проверки за спазване на Закона за движение по пътищата.

Какви са изискванията за спиране на МПС?

При проверка представителите на контролните органи са длъжни:

 • да заемат видно място (а не да са скрити зад завои, храсти, дървета, билбордове и т.н.)
 • да подават сигнал със стоп-палка, през нощта е възможно да описват полукръг с червена светлина. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет.
 • да се представят, като се идентифицират с име и звание, а при поискване от страна на шофьора, да покажат полицейските знаци по себе си и служебната си карта;
 • при проверка през нощта да са на осветено място и служебният им автомобил да е с включени сини сигнални лампи.

Ако някои от тези правила не са спазени, процедурата е опорочена. Вариантите са три: 1. на момента на издаване на акта  в него се вписва възражение относно начина, по който водачът е спрян; ако е нужно повече място- на друг лист, който се упоменава в акта; 2. Ако в акта не е възразено, водачът може в тридневен срок да  възрази пред органа, който издава акта; 3. Обжалване на наказателното постановление на КАТ пред съответния районен съд.

Как се извършва проверката?

            Проверка на МПС се прави от задължително най-малко от двама полицаи. Проверката се извършва при неработещ двигател. Униформените служители могат да използват и техника за видеозаснемане и аудиозапис.

            Водачи се спират от служителите на реда за проверка, когато има видимо нарушение на правилата за движение по пътищата, има неизправности по ППС или разположението на товара създава опасност за другите участници в движението; начинът на движение и поведение създава съмнения към водача на МПС за преумора, употреба на алкохол или упойващи вещества; съществуват данни или предположения, че водачът е участвал в произшествие или в извършването на престъпление. Когато водачът е спрян за рутинна проверка, без да нарушава правилата за движение по пътищата, полицейският автомобил трябва да е обозначен и със стикер, че има система за заснемане и аудиозапис.

Какви документи се изискват от водача при проверка от КАТ?

В Закона за движение по пътищата, в Правилника за прилагането му, както и в Закона за МВР е регламентирана контролната функция на „КАТ – Пътна полиция“ за безопасност и спазване на правилата за движение по пътищата. При проверка на редовността на документите ни, органите на реда са овластени да проверяват само:

 1. документи за самоличност;
 2. свидетелство за управление на МПС и контролен талон (в случаите, в които е бил взет от КАТ, се представя препис от акта за констатираното административно нарушение, за което е бил задържан талона);
 3. свидетелство за регистрация на МПС;
 4. документ за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност”;
 5. талон от преминат технически преглед;
 6. удостоверителни стикери, залепени на предното стъкло на колата: за преминат технически преглед, показващ датата на следващия такъв; за сключена застраховка “Гражданска отговорност”; за платена винетна такса (ако пътувам извън града).

Могат ли да ни обискират при проверка на КАТ?

            Да, могат. Но това става само в няколко случая, а не произволно.

            Има ситуации, в които пътните полицаи могат да  извършат обиск на шофьора или пътниците в автомобила, проверка на лични вещи и на самото превозно средство. Служителят на реда е длъжен обаче да състави протокол, подписан от него, от един свидетел и от проверяваното лице.

            Обискът става само в посочените от закона случаи. Този вид проверка на водача или пътниците в автомобила се случва например при наличие на данни, че проверяваното лице е извършило престъпление,нарушение на обществения ред, при данни, че носи опасни и забранени за притежание предмети. 

            Имате право да искате обяснение и правни основания за конкретния повод на обиска, защото обискът не е свързан пряко с правилата за движение по пътищата.    Имате право също и да искате задължителното изготвяне на протокол с вписани подробно причините за претърсването. При личен обиск от лице от противоположния пол имате право да възразите, тъй като обиск може да бъде извършван само от лице, което принадлежи към пола на обискирания.

            Обиск на автомобила и на вещите, превозвани в него при проверка и без издадена заповед може да се извърши само в 2 случая – когато проверяваното лице е извършило престъпление, или при данни, че носи опасни или забранени за притежание предмети.  Обискът  на автомобила не е обичайна проверка- той се различава от обикновен преглед на багажника и купето. Обискът е задълбочен и щателен оглед на купето, на багажника и на други места в автомобила, за които се изисква предварително разрешителна заповед. В протокола за претърсването се отразяват и  проверените лични вещи, описани по вид, състояние и място на което са намерени.

            Важно! Статията е създадена, с информативна цел относно правата и задълженията на водачите при проверка от контролен орган. Запомнете: служителите на „Пътна полиция” гарантират Вашата сигурност и тази на всички останали участници в движението по пътищата. Техният контрол е необходим и благодарение на техните усилия и работа можем да имаме повече ред и колегиалност на пътя.

2 Comments

 • Николай

  юни 11 '23 at 14:34

  Трябва ли да слезнем от колата ако ни кажат, без да сме направили нищо нередно нито имаме забранени за притежание предмети и вещества?

 • Любомир

  юни 20 '23 at 21:39

  Възможно ли Ви е да ме уведомите точно в кой правилник и раздел могат да се намерят точно „буквите и точките“ на законите за горе казаното?

Leave A Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Copyrights © 2020 FluentThemes.Com. All Rights Reserved

-->