Цени и услуги

Цена:  1200 лв. 

Курсът включва:

31 учебни часа кормуване, 40 учебни часа теория, безплатен достъп до оборудван учебен кабинет, безплатни учебни материали, безплатен вътрешен изпит теория – 1бр., безплатен вътрешен изпит практика – 1 бр. В курсът са  включени държавни такси: държавен изпит теория  – 1бр., (70 лв.) и държавен изпит практика (кормуване) – 1бр. (70 лв.) Продължителност на учебния час: 40 мин. активно кормуване (*допълнителен инструктаж до 10 мин.).  Минимална възраст за записване: 17 години и 9 месеца. Документи за записване: лична карта, копие от удостоверение за завършен X клас, 1 бр. снимки паспортен формат. Възможност за разсрочено плащане.

Курсът включва: 40 учебни часа теория, 31 учебни часа кормуване, безплатни учебни материали, безплатен достъп до оборудван учебен кабинет по време на обучението, безплатен вътрешен изпит теория – 1 бр., безплатен вътрешен изпит кормуване 1 бр. В цената на курса са включени държавни изпитни такси: 1 бр. държавен изпит по теория (70 лв), 1 бр. държавен изпит по практика (70 лв). Продължителността на курса е гарантирана за курсиста до 45 учебни дни. Ако обучаемият не успее да премине обучението в заявения срок, има право да продължи шофьорския курс в рамките на удобно за него време в следващите 24  месеца. Необходими документи: удостоверение за завършен 10 клас, лична карта, 2 снимки в паспортен формат. Минимална възраст за записване в курса: 17 г. и 9 месеца. Възможност за разсрочено плащане.

Курсът включва:
31 учебни часа кормуване, 40 учебни часа теория, безплатен достъп до оборудван учебен кабинет, безплатни учебни материали, безплатен вътрешен изпит теория – 1бр., безплатен вътрешен изпит практика – 1 бр. В курсът са включени държавни такси: държавен изпит теория  – 1бр., държавен изпит практика (кормуване) – 1бр.  Продължителност на учебния час: 50 мин. (*с включен инструктаж до 10 мин.) Продължителност на курса: до 25 работни дни ( *не по-малко от 22 дни). При невъзможност от страна на курсиста часовете да бъдат взети за 25 работни дни курсът се удължава съобразно  ангажираността на курсиста. Минимална възраст за записване: 17 години и 9 месеца. Документи  за записване: лична карта, копие от удостоверение за завършен X клас, 1 бр. снимки паспортен  формат.

Курсът включва:
31 + 5 учебни часа кормуване, 40 учебни часа теория, безплатен достъп до оборудван учебен кабинет, безплатни учебни материали, безплатен вътрешен изпит теория – 1бр., безплатен вътрешен изпит практика – 1 бр. В курса са включени държавни такси: държавен изпит теория  – 1бр., държавен изпит практика (кормуване) – 1бр. Продължителност на учебния час: 50 мин. (*с включен инструктаж 10 мин.). Минимална възраст за записване: 17 години и 9 месеца. Документи за записване: лична карта, копие от удостоверение за завършен X клас, 1 бр. снимки паспортен формат. Възможност за разсрочено плащане.

Проверете в АВТО ЛЕГИОН за специални отстъпки и оферти! Изискване за записване: валидно  свидетелство за управление на автомобил. *Един учебен час е с продължителност от 50 мин. и включва 40 мин. активно шофиране и до 10 мин. начален и краен инструктаж.

Курсът е подходящ за водачи непосредствено след придобиване на шофьорска книжка за преминаване от учебен автомобил към собствен автомобил. Адаптивният курс включва: 10  учебни часа кормуване с професионален инструктор за кат. B, C, D, E (часовете се разпределят според желанието на клиента) Продължителност на учебния час: 50 мин. (*с включен инструктаж) Документи за записване: валидно свидетелство за управление на  автомобил, контролен талон. Индивидуален график на кормуване. Възможност за разсрочено плащане. При кормуване с учебен автомобил в цената са включени всички необходими консумативи и гориво.

Курсът се предлага единствено за курсисти на Учебен център „АВТОЛЕГИОН“.

АВТОЛЕГИОН предлага специализирано допълнително обучение за водачи с пътен травматизъм,  пост-травматични травми, психоемоционален стрес след ПТП и страх от скорост.  Часовете се водят от инструктор с категории B, C, D, Е и допълнителни обучения в сферата на  психологията. Необходими документи за записване: свидетелство за управление на МПС.

Обадете се на нашите телефони за специални пакетни цени.

Copyrights © 2020 FluentThemes.Com. All Rights Reserved

-->