• Home
  • категория В
loading...

Учебната книжка съдържа основната информация за всички етапи на обучението на кандидат-водачите: теоретично обучение, практическо обучение, вътрешни изпити, държавни изпити. В нея всеки курсист може да прочете повече относно: Минимални изсквания относно теоретичните познания на курсиста по безопасност на движението на пътищата и устройството на автомобила; Минималните изиксвания към практическите умения за управление на автомобил; […]

Copyrights © 2020 FluentThemes.Com. All Rights Reserved

-->