• Home
  • Видеолистовки: ТЕМА 4

Видеолистовки: ТЕМА 4

0%

Какъв е най-правилният начин на действие при тази ситуация?

Please select 2 correct answers

2 верни отговора (3т.) *Подсказка: преценете риска от управление на автомобила по мокра настилка в условията на намалена видимост
Show hint
Correct! Wrong!

Намалете скоростта плавно, като избягвате резки движение. Напомняме ви, че в условията шофиране върху мокра пътна настилка, скорост над 50 км./ч. може да доведе до аквапланинг и загуба на контрол върху управлението. В реални условия ние ви съветваме: не шофирайте с максимално ползволената скорост, така както е домонстрирано на клипа, а със скорост, която е безопасна за вас и останалите участници в движението.

Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация?

Please select 2 correct answers

2 верни отговора (3т.) *Преценете своята скорост, насрещнодвижещото се МПС и необходимостта да заобиколите безопасно препятствието.
Show hint
Correct! Wrong!

Необходимо е да намалите скоростта, да изчакате преминаването на насрещнодвижещото се МПС и едва тогава да заобиколите препятствието на платното за движение.

Какво е правилното поведение при тази ситуация (поради мъгла видимостта е намалена под 50 м)?

Please select 2 correct answers

2 верни отговора (2т.)
Show hint
Correct! Wrong!

Намалете допълнително скоростта поради силно намалената видимост и МПС пред вас. Включете задните светлини за мъгла. Максимално допустимата скорост за движение по този път е 80 км./ч.

При тази ситуация не трябва да предприема изпреварване поради:

Please select 2 correct answers

2 верни отговора (3т.)
Show hint
Correct! Wrong!

Видимостта е ограничена поради товарния автомобил и завой, а на пътното платно има и насрещнодвижещи се МПС.

Какъв е правилният начин на действие?

1 верен отговор (2т.)
Show hint
Correct! Wrong!

След изпреварване се приберете в дясната крайна лента. (Напомняме ви - в реална ситуация не шофирайте с максимално допустимата скорост, както е показано на клипа, а със скорост, която винаги е съобразена с пътната обстановка.)

Какъв е правилният начин на действие?

1 верен отговор (3т.)
Show hint
Correct! Wrong!

Какво трябва да направите при тази ситуация?

Please select 2 correct answers

2 верни отговора (3т.) *Подсказка: не затруднявайте изпреварването ви от водача на червения автомобил
Show hint
Correct! Wrong!

Намалете скоростта и се движете възможно най-вдясно, за да дадете възможност на червения автомобил безопасно да ви изпревари предвид насрещният товарен автомобил.

Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация?

1 верен отговор (3т.) *подсказка: осигурете време и дистанция на насрещнодвижещите се автомобили пред риска от ПТП
Show hint
Correct! Wrong!

Променете скоростта: намалете я! и се движете най-вдясно, за да осигурите достатъчна дистанция за разминаване с изпреварващият бял автомобил. Той е навлезнал във вашата лента и предвид скоростта и дистанцията до вас е необходимо да намалите и да осигурите допълнително пространстро за разминаване.

Защо трябва да прекратите изпреварването?

Please select 2 correct answers

2 верни отговора (3т.) *Подсказка: забележете пътепоказателят на трактора и МПС, който приближава насрещно
Show hint
Correct! Wrong!

Тракторът е сигнализирал маневрата и я предприема, а насрещно наближава друг автомобил. (Напомняме ви - в реална ситуация управлявайте автомобила със съобразена и безопасна скорост, а не с максимално допустимата скорост.)

Какъв е правилният начин на действие при тази ситуация?

1 верен отговор (3т.) *Подсказка: забележете включеният пътепоказател, както и велосипедиста
Show hint
Correct! Wrong!

Изчакайте тракторът да заобиколи велосипедистът, за да осигурите безопасно изпреварване.

Leave A Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Copyrights © 2020 FluentThemes.Com. All Rights Reserved

-->