• Home
  • Блог
  • Учебната книжка: всичко, което трябва да знаете за шофьорския курс

Учебната книжка: всичко, което трябва да знаете за шофьорския курс

Учебната книжка съдържа основната информация за всички етапи на обучението на кандидат-водачите: теоретично обучение, практическо обучение, вътрешни изпити, държавни изпити. В нея всеки курсист може да прочете повече относно:

  • Минимални изсквания относно теоретичните познания на курсиста по безопасност на движението на пътищата и устройството на автомобила;
  • Минималните изиксвания към практическите умения за управление на автомобил;
  • Провеждане на вътрешни изпити;
  • Организация на допълнителното обучение на курсиста;
  • Права и задължения при преместване в друг учебен център.

Учебната книжка е публично достъпна като приложение към учебната документация за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория В.


Можете да изтеглите Учебна книжка (за категория „В“, МОН) тук

Leave A Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Copyrights © 2020 FluentThemes.Com. All Rights Reserved

-->