• Home
  • Листовка 2

Листовка 2

0%

Кое от изброените отношения се използва при определяне на мотоциклетите, които принадлежат към категория А1?

верни отговори: 1
Show hint
Correct! Wrong!

Платното за движение включва:

Брой верни отговори: 1
Show hint
Correct! Wrong!

Платното за движение включва пътните ленти в посоката на движение. Тротоарите, банкетите и островите са елементи на пътното платно.

"Пътното платно" включва:

Please select 3 correct answers

Верни отговори: 3
Show hint
Correct! Wrong!

Пътното платно включва банкети, тротоари, платно (платна) за движение, островите на платното за движение. Платното за движение включва пътните ленти в посоката на движение.

Тротоарът е част от:

Верни отговори: 1
Show hint
Correct! Wrong!

Пътното платно включва банкети, тротоари, платно (платна) за движение, островите на платното за движение.

Пътният банкет е част от:

Верни отговори: 1
Show hint
Correct! Wrong!

Пътното платно включва банкети, тротоари, платно (платна) за движение, островите на платното за движение.

"Граница на платното за движение" е линията:

Please select 3 correct answers

Вени отговори: 3
Show hint
Correct! Wrong!

Граница на платното за движение е линията, очертана или не, която отделя платното за движение от другите конструктивни елементи на пътното платно - острови, тротоари, бус ленти, банкети

"Границата на платното за движение" е линията, очертана или не с пътна маркировка, която отделя платното за движение от другите конструктивни елементи на пътното платно.

Верни отговори: 1
Show hint
Correct! Wrong!

Граница на платното за движение е линията, очертана или не, която отделя платното за движение от другите конструктивни елементи на пътното платно - острови, тротоари, бус ленти, банкети

"Границата на платното за движение" е линията, очертана или не с пътна маркировка, която отделя пътните платна едно от друго.

Верни отговори: 1
Show hint
Correct! Wrong!

Граница на платното за движение е линията, очертана или не, която отделя платното за движение от другите конструктивни елементи на пътното платно - острови, тротоари, бус ленти, банкети. Тя отделя платната за движение едно от друго.

Leave A Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Copyrights © 2020 FluentThemes.Com. All Rights Reserved

-->