• Home
  • Листовка A1

Листовка A1

Въпрос 1. Разрешено ли е водач с правоспособност за категория А1 да управлява мотоциклет с работен обем на двигателя 125 см3, ако максималната му мощност надвишава 11 kW?

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

Средствата за предвижване са средства за движение, а не участници в движението. В движението участници могат да бъдат единствено хора

Въпрос 2: Водач с правоспособност за категория А1 може да управлева мотоциклет с работен обем на двигателя 125 см3 и отношение мощност/тегло до 0,1 kW/kg, ако максималната му мощност не надвишава

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

Обяснение: 11 кW

С правоспособност за категория А1 може да се управлява мотоциклет с работен обем на двигателя 125 см3 и отношение мощност/тегло до 0,1 kW/kg ако неговата мощност е:

Please select 2 correct answers

2 верни отговора
Show hint
Correct! Wrong!

A1 (мощност: равна или под 11 kW, обем: равен или под 125 куб. см.); А2 (мощност: равна или под 35 kW, мощност тегло: равно или под 0,2 kW/kg); A ( (мощност: 15 kW, обем: над 50 куб. см., скорост над 45 км/ч.); АМ (до 4 кВ, под или равно на 50 куб.см обем на двигателя).

С правоспособност за категория А1 може да се управлява мотоциклет с максимална мощност 11 кW и отношение мощност/тегло до 0,1 kW/kg, ако работния обем на двигателя е:

Please select 3 correct answers

3 верни отговора
Show hint
Correct! Wrong!

A1 (мощност: равна или под 11 kW, обем: равен или под 125 куб. см., коефициент до 0,1 kW/kg); А2 (мощност: равна или под 35 kW, мощност тегло: равно или под 0,2 kW/kg); A ( (мощност: 15 kW, обем: над 50 куб. см., скорост над 45 км/ч.); АМ (до 4 кВ, под или равно на 50 куб.см обем на двигателя).

Каква е максималната стойност на отношението„мощност/тегло” при мотоциклетите, които може да се управляват с правоспособност за категория А1?

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

A1 (мощност: равна или под 11 kW, обем: равен или под 125 куб. см., коефициент до 0,1 kW/kg); А2 (мощност: равна или под 35 kW, мощност тегло: равно или под 0,2 kW/kg); A ( (мощност: 15 kW, обем: над 50 куб. см., скорост над 45 км/ч.); АМ (до 4 кВ, под или равно на 50 куб.см обем на двигателя).

Водач с правоспособност за управление на МПС от категория А има право да управлява и МПС от:

Please select 2 correct answers

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

A1 (мощност: равна или под 11 kW, обем: равен или под 125 куб. см., коефициент до 0,1 kW/kg); А2 (мощност: равна или под 35 kW, мощност тегло: равно или под 0,2 kW/kg); A ( (мощност: 15 kW, обем: над 50 куб. см., скорост над 45 км/ч.); АМ (до 4 кВ, под или равно на 50 куб.см обем на двигателя).

Водач с правоспособност за управление на МПС от категория А1 има право да управлява и МПС от:

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

A1 (мощност: равна или под 11 kW, обем: равен или под 125 куб. см., коефициент до 0,1 kW/kg); А2 (мощност: равна или под 35 kW, мощност тегло: равно или под 0,2 kW/kg); A ( (мощност: 15 kW, обем: над 50 куб. см., скорост над 45 км/ч.); АМ (до 4 кВ, под или равно на 50 куб.см обем на двигателя).

Разрешено ли е водач с правоспособност за категория Ткт (колесен трактор) да управлява мотопед?

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

Водач с правоспособност за управление на МПС от категория Ткт (колесен трактор) има право да управлява и:

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

A1 (мощност: равна или под 11 kW, обем: равен или под 125 куб. см., коефициент до 0,1 kW/kg); А2 (мощност: равна или под 35 kW, мощност тегло: равно или под 0,2 kW/kg); A ( (мощност: 15 kW, обем: над 50 куб. см., скорост над 45 км/ч.); АМ (до 4 кВ, под или равно на 50 куб.см обем на двигателя).

Водач с правоспособност за управление на МПС от категория Ткт (колесен трактор) има право да управлява и МПС от:

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

A1 (мощност: равна или под 11 kW, обем: равен или под 125 куб. см., коефициент до 0,1 kW/kg); А2 (мощност: равна или под 35 kW, мощност тегло: равно или под 0,2 kW/kg); A ( (мощност: 15 kW, обем: над 50 куб. см., скорост над 45 км/ч.); АМ (до 4 кВ, под или равно на 50 куб.см обем на двигателя).

Мотопедът има двигател с работен обем до 50 см3 и конструктивна максимална скорост, която не надвишава 45 км/ч.

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

АМ (до 4 кВ, под или равно на 50 куб.см обем на двигателя).

Двигателят на мотопеда е с работен обем до:

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

АМ (до 4 кW, под или равно на 50 куб.см обем на двигателя).

Конструктивната максимална скорост на мотопеда е не по-голяма от:

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

A1 (мощност: равна или под 11 kW, обем: равен или под 125 куб. см., коефициент до 0,1 kW/kg); А2 (мощност: равна или под 35 kW, мощност тегло: равно или под 0,2 kW/kg); A ( (мощност: 15 kW, обем: над 50 куб. см., скорост над 45 км/ч.); АМ (до 4 kW, под или равно на 50 куб.см обем на двигателя).

Конструктивната максимална скорост на мотопеда е не по-голяма от:

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

АМ (до 4 kW, под или равно на 50 куб.см обем на двигателя).

Двуколесно МПС, с работен обем на двигателя до 50см3 и конструктивна максимална скорост над 45 км/ч, принадлежи към:

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

A1 (мощност: равна или под 11 kW, обем: равен или под 125 куб. см., коефициент до 0,1 kW/kg); А2 (мощност: равна или под 35 kW, мощност тегло: равно или под 0,2 kW/kg); A ( (мощност: 15 kW, обем: над 50 куб. см., скорост над 45 км/ч.); АМ (до 4 kW, под или равно на 50 куб.см обем на двигателя).

За да принадлежи към категория А, масата на моторното превозно средство с три колела не трябва да надвишава

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

Каква е максималната стойност на мощността на мотоциклетите от категория А1?

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

A1 (мощност: равна или под 11 kW, обем: равен или под 125 куб. см., коефициент до 0,1 kW/kg); А2 (мощност: равна или под 35 kW, мощност тегло: равно или под 0,2 kW/kg); A ( (мощност: 15 kW, обем: над 50 куб. см., скорост над 45 км/ч.); АМ (до 4 kW, под или равно на 50 куб.см обем на двигателя).

Каква е максималната стойност на отношението„мощност/тегло” за мотоциклетите от категория А1?

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

A1 (мощност: равна или под 11 kW, обем: равен или под 125 куб. см., коефициент до 0,1 kW/kg)

Каква е максималната стойност на работния обем на двигателя на мотоциклетите от категория А1?

1 верен отговор
Show hint
Correct! Wrong!

A1 (мощност: равна или под 11 kW, обем: равен или под 125 куб. см., коефициент до 0,1 kW/kg)

Кои от изброените показатели се използват за да се определят мотоциклетите, които принадлежат към категория А1?

Please select 3 correct answers

3 верни отговора
Show hint
Correct! Wrong!

A1 (мощност: равна или под 11 kW, обем: равен или под 125 куб. см., коефициент мощност/тегло: до 0,1 kW/kg)

Листовка A1
Резултати
Оbяснение

Leave A Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Copyrights © 2020 FluentThemes.Com. All Rights Reserved

-->